Huis Hoozee

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Huis Hoozee kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huis Hoozee, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres. 

Waarom Huis Hoozee gegevens nodig heeft

Huis Hoozee verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de gegeven opdracht, en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  IP-adres
•  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier , dan verwijderen wij deze informatie. 

Hoe lang Huis Hoozee gegevens bewaart

Huis Hoozee bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke verplichtingen het opleggen. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

Huis Hoozee verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Huis Hoozee worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Huis Hoozee gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkel noodzakelijke, functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt. 

Google Analytics

Huis Hoozee maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar GDPR@huishoozee.be. Huis Hoozee zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen

Huis Hoozee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via . Deze site is een website van Huis Hoozee.
Huis Hoozee is als volgt te bereiken: 
Postadres: Hille 81, 8750 Zwevezele
BTW nr: BE ​0544.565.423
Telefoon: +32 496 720 751
E-mailadres: GDPR@huishoozee.be

Klachten

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot per e-mail : of per post op het adres Hille 81, 8750 Zwevezele , of bij de nationale toezichthouder :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be